Ιδρυτική Διακήρυξη

OΜ.Α.Σ.

Δημιουργήθηκε από Έλληνες πολίτες,ως απάντηση,ως ανάγκη,στην οικονομική και πολιτική κατοχή,που επικυρώθηκε και θεμελιώθηκε με το καθεστώς του μνημονίου,των δανειακών συμβάσεων και την επιβολή της αντισυνταγματικής κυβέρνησης στην χώρα μας.Εξαιτίας αυτών των πραξικοματικών πολιτικών πολιτικών αποφάσεων,βιώνουμε καθημερινά την σταδιακή εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.την παραχώρηση και υποθήκευση άνευ όρων και αμετάκλητα δημοσίου πλούτου και την κατάργηση της ελευθερίας μας σε Εθνικό και ατομικό επίπεδο.ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΜ.Α.Σ.

Αφύπνιση μέσω πληροφόρησης για ο,τι μεθοδευμένα αποκρύπτεται και αλλοιώνεται από τα καθοδηγούμενα ΜΜΕ και τις πολιτικές που εκφράζουν και υπηρετούν.

Αντίσταση-αντίδραση απέναντι στα μέτρα και τις πολιτικές που υποβιβάζουν την αξιοπρέπεια μας και υποθηκεύουν την Ελευθερία της χώρας και της δικιάς μας.

Αναβίωση-ενίσχυση αξιών που θα οχυρώσουν και θα υποστηρίξουν κάθε μορφή αντίστασης και διεκδίκησης.

Οργάνωση της κοινωνίας,ξεκινώντας από τοπικό επίπεδο και διευρύνοντας τη βάση ,με άνοιγμα προς άλλα δίκτυα κινητοποίησης πολιτών,ώστε να ενδυναμωθεί και να συνεχιστεί ο αγώνας.

Απονομή και εφαρμογή Δικαιοσύνης στα πλαίσια της Ισονομίας.ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ΟΜ.Α.Σ, δεν ανήκει και δεν εκφράζει ή υποστηρίζει κόμματα ή οργανισμούς που υπηρετούν και εφαρμόζουν συστήματα διακυβέρνησης ανθρώπων και γενικότερα Εθνών-Κρατών.

Η ΟΜ.Α.Σ, δεν εκφράζει και δεν υποστηρίζει θρησκευτικά δόγματα.

Η ΟΜ.Α.Σ, δεν είναι κερδοσκοπική ή φιλανθρωπική ή περιβαλλοντική ή άλλου τύπου οργάνωση.